VLTKM: Hướng dẫn trang bị cho phái Thúy Yên đầy đủ nhất


Thúy Yên là môn phái có sự cân bằng công – thủ nhất trong các phái của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Vậy trang bị cho Thúy Yên gồm những gì?

Thúy Yên là môn phái thuộc ngũ hành Thủy với vũ khí chính là tản trong game mobile hot. Thúy Yên có thế mạnh nổi trội về đánh tầm xa và triệu hồi thú cưng trợ chiến có sức tấn công, phòng thủ và sinh lực vô cùng lớn. Cùng với những kỹ năng, làm chậm, đẩy lui và tê liệt thì Thúy Yên là môn phái có sự cân bằng công – thủ nhất trong các Thập đại Môn phái.

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 1

Vũ Khí của Thúy Yên

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 2
Ưu tiên lựa chọn: Hút sinh lực, Sát thương thuộc tính, Chính xác, Sức mạnh, Tỉ lệ Bạo kích, Tấn công
Đá hồn: Hút sinh lực, Bỏ qua né tránh, Sinh lực, Chính xác, Sức mạnh.

Chọn Áo như thế nào?

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 3
Thuộc tính lựa chọn: Kháng tất cả, Hồi phục Sinh lực, Tỉ lệ kháng hiệu quả thuộc tính, Tỉ lệ kháng bị thương, Miễn sát thương Bạo kích
Đá Hồn: Tỉ lệ kháng tê liệt, Sinh lực, Tỉ lệ kháng choáng, Thể chất, Kháng tât cả, Nhanh nhẹn

Chọn Nón cho Thúy Yên

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 4
Ưu tiên lựa chọn: Kháng Thủy, Sinh lực cơ bản, Thể chất, Hồi phục Sinh lực, Sinh lực, Linh Hoạt.
Đá Hồn: Tỉ lệ kháng bị thương, Sinh lực, Sát thương bạo kích, Tấn công, Bỏ qua kháng tất cả.

Lựa chọn Hộ Uyển

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 5
Thuộc tính lựa chọn: Thể chất, Nhanh nhẹn, Né tránh, Tỉ lệ kháng tàn phế, Kháng Mộc, Miễn sát thương Bạo kích.
Đá Hồn: Thời gian hiệu quả thuộc tính, Chính xác, Sinh lực, Linh hoạt.

Lựa chọn Đai

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 6
Thuộc tính lựa chọn: Thể chất, Miễn sát thương bạo kích, Né tránh, Tỉ lệ kháng Bạo kích, Sinh lực cơ bản, Tỉ lệ kháng làm chậm.
Đá Hồn: Thể chất, Chính xác, Sinh lực cơ bản, Hồi phục Sinh lực.

Chọn Giày như thế nào?

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 7
Lựa chọn: Nhanh nhẹn, Miễn sát thương bạo kích, Tỉ lệ kháng bạo kích, Kháng Thổ, Hiệu suất phục hồi, Né tránh.
Đá Hồn: Bỏ qua kháng tất cả, Sinh lực, Nhanh nhẹn, Chính xác, Né tránh.

Dây chuyền nên chọn ra sao?

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 8
Thuộc tính lựa chọn: Sinh lực, Sát thương bạo kích, Kháng Thủy, Phản đòn sát thương cận chiến, Nhanh nhẹn, Bỏ qua né tránh.
Đá Hồn: Kháng Thủy, Tỉ lệ kháng làm chậm, Tỉ lệ hiệu quả thuộc tính, Bỏ quá né tránh.

Cách chọn Nhẫn

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 9
Thuộc tính lựa chọn: Tỉ lệ kháng tàn phế, Sinh lực, Chính xác, Kháng Mộc, Né tránh, Linh hoạt
Đá Hồn: Tỉ lệ kháng tàn phế, Tấn công, Sinh lực, Linh hoạt, Bỏ qua kháng tất cả.

Ngọc Bội cho phái Thúy Yên

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 10
Thuộc tính lựa chọn: Tỉ lệ kháng tê liệt, Phản đòn sát thương tầm xa, Sinh lực, Kháng Hỏa, Bỏ qua né tránh, Hồi phục sinh lực.
Đá Hồn: Linh hoạt, Né tránh, Sinh lực, Kháng Hỏa, Miễn sát thương Bạo kích.

Hộ Thân Phù

vltkm-huong-dan-trang-bi-cho-phai-thuy-yen-day-du-nhat 11
Thuộc tính lựa chọn: Hiệu suất phục hồi, Bỏ qua né tránh, Hồi phục sinh lực, Thể chất, Phản đòn sát thương tầm xa, Kháng Thổ
Đá Hồn: Tấn công, Sinh lực cơ bản, Kháng Thổ, Sinh lực.

Trên đây thì Blog Game Hot Nhất Hiện Nay đã giới thiệu đến các bạn những trang bị dành cho môn phái Thúy Yên một cách đầy đủ nhất. Hy vọng các đại hiệp sẽ cần đến.