VLTKM: Giới thiệu chi tiết các kỹ năng Phái Côn Lôn


Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết các kỹ năng Phái Côn Lôn sau phái Đường Môn để người chơi có thể theo dõi kịp thời nhất.

>>> Xem thêm: VLTKM: Giới thiệu chi tiết các kỹ năng Phái Đường Môn

Sơ qua về phái Côn Lôn trong VLTKM

Trong phiên bản Sơn Hà Xã Tắc ra mắt sắp tới của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Côn Lôn là một trong hai môn phái mới ra mắt.

vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 1
Côn Lôn phái tuy được sáng lập đã lâu, xong sau khi Sư Tổ khai phái qua đời, trong phái không có ai là xuất chúng, do vậy phái này cứ mãi chịu kiếp vô danh nơi cõi xa xôi. Mãi cho đến khi hơn trăm năm trước, Côn Lôn phái xuất hiện một vị kỳ nhân. Người này không những tạo được uy danh lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên mà còn giúp tên tuổi của Côn Lôn bắt đầu lan rộng khắp võ lâm.

Những kỹ năng của Côn Lôn

Đặc tính Môn phái

vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 2
Ngũ hành: Thổ
Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên
Vũ khí: Song Kiếm
Đặc điểm: Cận chiến, Né tránh

Giới thiệu chi tiết bộ kỹ năng Môn phái

vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 3 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 4 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 5 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 6 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 7 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 8 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 9 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 10 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 11 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 12 vltkm-gioi-thieu-chi-tiet-cac-ky-nang-phai-con-lon 13

Trên đây là toàn bộ những kỹ năng của môn phái Côn Lôn trong tựa game hot Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Chắc chắn người chơi sẽ cần đến cho mà xem.