Chi tiết kỹ năng của 15 môn phái trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile – P1


Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ năng của 15 môn phái trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cho các bạn cùng tham khảo. Cùng xem ngay sau đây nhé.

Trường Ca

Dáng người uyển chuyển, xuất chiêu như múa, tựa thực tựa mơ, hỗ trợ mạnh mẽ. Tổng quan về môn phái Trường Ca:

Ngũ Hành: Thổ.
Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên, Thiên Sơn.
Vũ khí: Quạt.
Đặc điểm: Tầm xa, hỗ trợ.

Hệ Thống Kỹ Năng 

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 1

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 2

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 3

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 4

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 5

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 6

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 7

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 8

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 9

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 10

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 11

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 12

Bí Kíp Sơ

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 13

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 14

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 15

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 16
Bí Kíp Trung 
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 17

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 18

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 19

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 20

Bí Kíp Cao 
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 21

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 22

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 23

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 24

Chi tiết kỹ năng Tàng Kiếm

Chỉ có thể công, khó có thể thủ, lấy thân làm kiếm, sức mạnh vô song. Tổng quan về môn phái Tàng Kiếm:

Ngũ Hành: Kim.
Khắc chế: Tiêu Dao, Đường Môn, Ngũ Độc.
Vũ khí: Song Kiếm.
Đặc điểm: Cận chiến, công cao.

Hệ Thống Kỹ Năng
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 25

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 26

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 27

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 28

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 29

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 30

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 31

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 32

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 33

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 34

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 35

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 36
Bí Kíp Sơ 
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 37

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 38

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 39

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 40

Bí Kíp Trung
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 41

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 42

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 43

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 44

Bí Kíp Cao
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 45

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 46

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 47

Chi tiết kỹ năng phái Ngũ Độc

Sở hữu kịch độc, triệu hồi linh thú, vô hình tấn công, đau đớn đoạt mạng. Tổng quan về môn phái Ngũ Độc:

Ngũ Hành: Mộc.
Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn, Trường Ca.
Vũ khí: Sáo.
Đặc điểm: Tầm xa, triệu hồi, độc công.

Hệ Thống Kỹ Năng 
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 48

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 49

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 50

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 51

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 52

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 53

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 54

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 55

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 56

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 57

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 58

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 59
Bí Kíp Sơ 
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 60

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 61

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 62

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 63
Bí Kíp Trung 
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 64

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 65

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 66

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 67
Bí Kíp Cao 
chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 68

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 69

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 70

chi-tiet-ky-nang-cua-15-mon-phai-trong-vo-lam-truyen-ky-mobile-p1 71

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm các môn phái trong bài viết sau nên các bạn chú ý theo dõi nhé.